SetWorks

System för datamåttsättning

Att såga trä varje dag kräver en massa mätningar och beräkningar som gör operatören mindre produktiv. Wood-Mizers datamåttsättningssystem Setworks tar bort gissningsmomentet från sågningen och ger ökad återvinning och produktivitet. Med Setworks-systemet behöver operatören inte räkna ut alla mått och faktorer när det gäller hur mycket trä som bladet ska avlägsna. Allt han behöver göra är att ställa in önskad brädbredd och starta sågningen.ACCUSET

Accuset ökar betydligt den flexibilitet under drift som fås via Simple Setworks och PLC Setworks. Förutom 16 programmerbara minnen för brädtjocklekar har systemet också fyra olika driftsmodeller.

  • Manuellt läge - system körs helt manuellt.
  • Auto upp-/ Auto ned-läge - varje gång upp-/ned-brytaren aktiveras höjs eller sänks såghuvudet med ett inprogrammerat avstånd.
  • Mönsterläge - 16 standardmönster för sågning kan programmeras och sparas i systemet.
  • Referensläge - systemet kan komma ihåg såghuvudets läge under senaste skäret på två olika sidor om blocket.

PLC Setworks

PLC Setworks är för sågverk som är utrustade med AC-motorer för upp/ner. Funktionen är mycket lik den hos Simple Setworks, med kapacitet för två måttuppsättningar som kan programmeras av operatören. Dessa kan väljas med en knapptryckning. Möjligheten att förprogrammera ofta använda mått och ha dem omedelbart åtkomliga ökar produktiviteten och noggrannheten, något som i sin tur ökar lönsamheten i din sågningsverksamhet. PLC Setworks har också en övre och nedre gräns för såghuvudets placering och en inbyggd räknare, som har bänken som referens. Med räknaren kan du såga en förinställd tjocklek hela vägen ned till det sista skäret.


SW-PLC2

SW-PLC2 Setworks är ett sågverkstillval som automatiskt sänker såghuvudet till en förinställd sågningshöjd. SW-PLC2 Setworks bygger på en programmerbar styrenhet (PLC), en magnetresistiv remsa (som läser av aktuell sågningshöjd), en programmerbar styrpanel och en varvtalsregulator som används med asynkrona motorer.


SW Setworks

SW Setworks ökar produktiviteten och noggrannheten med hjälp av kraftfulla verktyg för datamåttsättning som snabbt ställer såghuvudet i läge inför nästa snitt. Finns för både AC- och DC-sågverk. SW Setworks är lätt att använda och gör att du mycket snabbt kan byta brädstorlek, utan att behöva förprogrammera alla mått du behöver.