Laser

Perfekt för inomhus sågverksanvändning. Laserstrålen pekar ut den exakta platsen där bladet kommer att träffa stocken, för ökad noggrannhet och avkastning. LaserSight kan monteras på alla WoodMizer-sågverk som har ett 12-volts batteri.  

Rekommenderas ej för användning i direkt solljus. Finns ej för LT15 och LT20.