Barkfräs

Då en stocks utsida ofta är täckt med lera, sand och grov bark krävs det en barkfräs för att förlänga livslängden hos dina sågblad. Barkfräsen rensar ett spår framför bladet så att bladet inte behöver komma i kontakt med lera, småsten och tjock bark. Barkfräsens kraftfulla motor håller ditt sågblad i bra skick mellan slipningstillfällena och ger bladet ett längre liv. Och ju mindre tid du tillbringar med att byta och slipa dina blad, desto mer tid kan du ägna åt att såga.

Barkfräsen finns för sågverken LT40 och LT70.


Varje sågverk av typen LT15 eller LT20 har ledningar dragna för att installera en barkfräs som tillval, så att bladets livslängd ökas tack vare att stocken rengörs innan sågningen.