Bänkförlängningar

Manual

MANUELLT

De flesta av Wood-Mizers portabla sågverk kan hantera i stort sett vilken stocklängd som helst. Du kan lägga till bänkförlängningar på 1,8 m, 3,6 m eller 7,2 m till existerande bänkdelar, för att på ett enkelt sätt hantera mycket långa stockar.

Bänkförlängningar är inte bara användbara vid sågning av enstaka stockar. Många operatörer använder extra långa bänkar för att lasta och såga två stockar i samma pass, något som ger en dramatiskt förbättrad produktion. Detta är vanligt på platser där extra arbetskraft kan hjälpa operatören med lastning och hantering av stockar medan operatören koncentrerar sig på sågningen.

  • BX0.5 - 500 mm förlängning
  • BX6 - 1.8 m förlängning
  • BX12 - 3.6 m förlängning
  • BX24 - 7.2 m förlängning

HYDRAULISKT

Hydrauliska bänkförlängningar finns för AC-sågverken LT20, LT40 och LT40 med bänkramen "M".

Hydraulic Log Handling Equipment Kits for MBX12 Bed Extensions

 Stockhanteringsfunktion \ satssymbol 12M 12H1 12H2 12H3 12H4 12H5 12H6
 Manuella sidoanhåll      • (2)            
 Manuell klamp            
 Hydrauliska sidoanhåll för M-ram      
 Hydrauliska sidoanhåll        • (2)      • (2)      • (2)      • (2)      • (2)      • (2)
 Fotbrädesrullar (koniska rullager)          • (2)
 Mittklamp      
 Stockvändare        
 Hållklamp
       
 Stockbänk            

Hydraulic Log Handling Equipment Kits for MBX24 Bed Extensions

 Stockhanteringsfunktion \ satssymbol 24M 24H1 24H2 24H3 24H4 24H5 24H6
 Manuella sidoanhåll      • (3)            
 Manuell klamp            
 Hydrauliska sidoanhåll        • (3)      • (3)      • (3)      • (3)      • (3)      • (3)
 Fotbrädesrullar (koniska rullager)          • (2)
 Mittklamp      
 Stockvändare        
 Hållklamp
       
 Stockbänk