Slipverktyg

BMS500 - PROFESSIONELLT BLADSLIPVERKTYG

BMS500 är konstruerad för att möta de krav som ställs för högproducerande sågverk som slipar bladen kontinuerligt. BMS500 är konstruerad med material av industriell typ och med automatiska funktioner som låter dig fokusera mindre på att slipa bladen och mer på att använda din tid effektivt. 

BMS500 slipar blad från 25 mm upp till 75 mm bredd och med tandluckor från 12,7  mm upp till 28,6 mm. BMS500 använder en industriell CBN-slipskiva med en diameter på 203 mm för att slipa bladen, skivan roterar med 4 250 varv/min. Kåpan lyfts upp och slipskivan lyfts ur vägen så att det är lätt att installera och ta bort bladet. Kåpan är försedd med ett inspektionsfönster och en innerbelysning med LED-lampor så att operatören kan följa slipningsförloppet. 

Den användarvänliga styrpanelen innehåller en tandräknardisplay, variabel sliphastighet och två lägen: Set-Up (inställning) och Run (kör). Slipmaskinen konfigureras snabbt så att den stannar efter det att exakt ett visst antal tänder har slipats. En karbidskrapa tar bort grader från respektive tand och oljetorkdynorna avlägsnar automatiskt överflödig olja från bladen.  Slipoljan rengörs av en serie magneter som skiljer ut filspånen från oljan.

BMS500 är konstruerad av professionella experter på bladunderhåll för högsta kvalitet och produktivitet. Den är idag den ledande bladbandslipmaskinen på marknaden.


BMS250 - PERSONLIG BLADSLIPMASKIN

Bladslipmaskinen BMS250 är perfekt för sågverksägare som är beredda att investera i en automatisk slipmaskin av hög kvalitet som regelbundet och tillförlitligt kan slipa sågblad inom en timmersågningsverksamhet. 

BMS250 slipar automatiskt bladen enligt ett förinställt tandantal. Kåpan och slipskivan lyfts ur vägen så att det blir lätt att installera och ta bort bladet. BMS250 har auto-shutoff och ett variabelt varvtal som kan styras från styrpanelen. Den robusta kåpan skyddar bladet under slipningen och är försedd med ett utblås. Oljetorkdynor avlägsnar automatiskt överflödig olja från bladet. 

BMS250 är försedd med 127 mm fullprofils CBN-slipskivor,  som finns med olika profil och kan användas direkt ur förpackningen vid slipning. BMS250 är utrustad med en 0,18 kW enfas AC-motor med ett varvtal på  2 800 varv/minut. Ett oljesmörjsystem håller bladet kylt under slipning och magneter drar till sig metallspån och rengör oljan för återvinning. Tandregulatorn kan användas för fininställning. Det går även lätt att justera bladhöjdens plattform för att hantera blad med en bredd på 25 mm till 50 mm.