Tandskänkningsverktyg

BMT300

Det industriella tandskränkningsverktyget BMT300 är konstruerat för professionella bladslipningsverksamheter och stora sågverksverksamheter. Största bladbredd är 75 mm och matningshastigheten är upp till 24 tänder per minut.

Det pneumatiska skränkningsverktyget BMT300 ger extrem noggrannhet vad gäller skränkning och konsistens. En elektronisk styrpanel visar alla parametrar och diagnostikverktyg. Du sätter helt enkelt i bladet och startar skränkningsverktyget i det läge du vill köra det i. När den ena sidan av bladet är klar, vänd på bladet, sätt tillbaka det i skränkningsverktyget och ställ bladmatningen i omvänt läge. 

Flera olika lägen och funktioner ger flexibilitet när det gäller hur skränkningsverktyget ska arbeta och vilka parametrar det använder. Inspektionsläge kontrollerar helt enkelt tändernas skränkning. Normala inställningslägen kan detektera skränkningsmönster och automatiskt böja tillbaka överskränkta tänder. När bladet har skränkts stannar skränkningsverktyget, eller så dubbelkollas bladet så att skränkningen är exakt. Det går också att ställa in toleranser för minsta och största skränkning.  

BMT300 är konstruerad för att vara ett skränkningsverktyget för användning tillsammans med bladslipmaskinen BMS500 för verksamheter med sågverk med flera blad i drift, samt för ReSharp-anläggningar vars verksamhet grundas på sågbladsunderhåll.


BMT250

Det dubbla skränkningsverktyget BMT250 ger en halv-automatisk skränkning av bladets båda sidor med hög kvalitet och effektivitet. BMT250 är utrustad med elektrisk självmatning som håller bladet i jämn rörelse framåt tills alla tänder är skränkta. 

BMT250 kan justeras för att skränka blad med en bredd på 25 till 75 mm och med en tandlucka på på 13 till 32 mm. BMT250 styrs via en central styrpanel som är försedd med en automatisk tandräknare som stoppas när alla tänder skränkts.

Mätaren mäter med stor precision skränkningen hos varje tand och ser till att den är precis och ger ett skär som ett nytt sågblad.


BMT200

Skränk ditt sågblads båda sidor på samma gång på ett enkelt sätt med det manuella tandskränkningsverktyget BMT200, som hjälper dig att utöka ditt sågblads livslängd med tillräcklig skärpa så att du får bästa möjliga sågning av timmer. BMT200 är framtagen för kostnadseffektiv skränkning av sågblad. En varv med veven skränker två tänder och flyttar bladet framåt på samma gång. 

BMT200 kan hantera blad på 25-75 mm och kan skränka med tandluckor på 13-32 mm samt finjustera tandluckornas indexering. Mätaren mäter med stor precision skränkningen hos varje tand och ser till att den är precis och ger ett skär som ett nytt sågblad.


BMT150

Skränk ditt sågblads båda sidor på samma gång på ett enkelt sätt med det manuella tandskränkningsverktyget BMT150, som hjälper dig att utöka ditt sågblads livslängd med tillräcklig skärpa så att du får förbättrad sågningsprestanda och bästa möjliga sågning av timmer.

BMT150 är framtagen för kostnadseffektiv skränkning av sågblad. När operatören för tillbaka handtaget skränks båda tänderna och när operatören för handtaget framåt stegas bladet framåt så att nästa uppsättning tänder kan skränkas. Denna cykel fortsätter till hela bladet har skränkts. En cykel skränker ett blads alla tänder. Det finns inget behov av att vända på bladet. 

BMT150 kan hantera blad på 25-76 mm och kan skränka med tandluckor på 6-32 mm samt finjustera tandluckornas indexering. En mätare ingår som standard och den mäter med stor precision skränkningen hos varje tand och ser till att den är precis och ger samma skär som ett nytt sågblad.


BMT100

BMT100 är framtagen för enkel, precis och kostnadseffektiv skränkning av sågblad. Flytta helt enkelt bladet framåt för hand och skränk en sida i taget. Mätaren mäter med stor precision skränkningen hos varje tand och ser till att den är precis och beredd att såga som ett nytt sågblad. När den ena sidan av bladet avslutats, vänd på bladet och skränk tänderna på andra sidan.


Justerbara bladguidearmar gör att du kan hantera blad på 25-50 mm, de är förberedda för att kunna skränka olika bladprofiler. Inställningarna kan justeras vid behov. För den som har låga volymer men behöver säkerställa en konsekvent skränkning är BMT100 ett utmärkt sätt att komma igång.