LX100 SÅGVERK

EKONOMISKT SÅGVERK FÖR KRÄVANDE TILLÄMPNINGAR

Hämta priser & info!

LX100:s bänk har en helt ny konstruktion och är gjord för att tåla kontinuerliga och krävande tillämpningar, med tjockare stål i rören och de tvärgående delarna. Sågverkets fötter är fästa med direkt mot de tvärgående delarna med bultar, så att stocken har stöd direkt från fötterna, istället för från ramen. De tvärgående delarna är högre än sidorören, så att det blir lätt att lasta stockar på bänken med en gaffeltruck, utan att stockarna behöver släppas eller rullas ned på bänken. Som tillval går det också att få hylsor av rostfritt stål.


LX100 UTRUSTNING

Electric motor

Standard 7,5 kW elmotor
(11 kW som tillval).

Power Up/Down

Standardfunktion för upp-/ned som ökar operatörens produktivitet.

side support

Sidostöden hos LX100 är enklare och starkare än någonsin.

Log Clamp

Stockklampen är försedd med ett nytt verktyg för att hålla fast block och den sista plankan med hög precision. Stockklampen hålls alltid upp ovanför marken när den inte används och hålls ur vägen när den inte används.

lubrication tank

Automatisk bladsmörjning aktiveras när bladet arbetar och stängs av när bladet stannas av.

Electric blade guide

Vid sågning av stockar av olika storlek kan operatören enkelt justera bladets drivna bladguidearm med en brytare på manöverpanelen.

Debarker

Med barkfräsen (tillval) kan smuts och bark avlägsnas från bladets bana, så att bladet håller skärpan under längre tid.

Setworks

Med tillvalet Setworks kan du enkelt ställa in brädstorleken med en enda knapp, sågverket ställer sedan in sig automatiskt för varje snitt.

Sawhead Tower

Såghuvudet xFRAME
Den styva, robusta ramen innehåller manöverpanel, motor och sågverkets såghuvud. Det nya såghuvudet xFRAME rör sig på parallella stålskenor ovanpå bänkens ram.

Control Panel

Användning av sågverket
Sågverkets reglage är centralt placerade på operatörens manöverpanel. Från denna position har operatören alltid full uppsikt över sågningsprocessen. Ett brett, greppvänligt handtag fungerar som matningsmekanism för sågverk som saknar tillval för självmatning.


SPECIFIKATIONER

EFFEKT
 Standard  7.5 kW Elektrisk
 Tillval  11 kW Elektrisk
SÅGNINGSKAPACITET
 Längd  5.40 m (M2 2 delar 2.75 m per st)
 5.58 m (S3 3 delar 1.85 m per st)
 8.10 m (M3 3 delar 2.75 m per st)
 Diameter  70 cm
 Maximal skärbredd  64 cm
SÅGVERKSHUVUDETS FUNKTIONER & TILLVAL
 Standard  Matning upp/ned
 Elektrisk bladguidearm
 Bladspänningssystem
 Bladsmörjningssystem
 Bladguide med rullar
 Tillval  Självmatning
 SW10 Setworks
 Barkfräs
SÅGVERKSBÄNKENS FUNKTIONER OCH TILLVAL
Standard     Tre bänkdelar - S3 bänk
 Tre sidostöd - S3 bänk
 Två manuella stockklampar - S3 bänk
Tillval  Timmerkil
 Vändhake
 Ytterligare bänkdelar (1,85 m eller 2,75 m)
BLAD
 Längd  4010 mm
 Bredd  32-35 mm
 Bladhjulsdiameter  483 mm
SÅGVERKSKRAV
 normal effektförbrukning  7.5 kW - 16 Amp
 11 kW - 25 Amp
 Spånuppsamlingsportens  storlek  101.6 mm diameter

BERÄTTELSER OM FRAMGÅNGSRIKA

Rätt användning ger klingor som sågar bättre

gaskevåhkoe, goeven 23. b. 2015

Rätt användning ger klingor som sågar bättre

Sågning med klingor från Wood-Mizer ger rakt, likformigt virke.  Det finns dock ett antal faktorer som kan ge ett dåligt resultat. Regelbundet underhåll, goda kunskaper om rätt användningssätt och god uppmärksamhet vid själva sågningen hjälper till att undvika brott på klingan och snitt av låg kvalitet.

Smutsiga stockar
Sågning av smutsiga stockar ger snabbt en slö klinga som ger ett dåligt resultat. Rengör alltid stocken med en stålborste och använd sågverkets barkfräs (tillval).

Sågningshastighet
Inled alltid skäret mjukt och försiktigt, öka sedan hastigheten till önskad nivå. Hastigheten vid sågning ska vara så hög som möjligt, utan att ge avkall på kravet på raka snitt.  Det är viktigt att ha en känsla för hur virkets densitet påverkar sågningshastigheten. Mjuka träslag varierar mer och kräver noggrann övervakning av hastigheten. Densitet hos hårda träslag varierar mindre och tillåter jämnare hastighet.

Håll klingan ren
Var uppmärksam på ansamlingar av kåda på klingan under sågning. Använd rätt smörjmedel, lägg till en liten mängd flytande tvål för att hjälpa vattnet att hålla klingan ren. Se alltid till att klingan inte är spänd efter att sågningen avslutats.

Justering och delar att kontrollera
Kontrollera regelbundet sågverkets riktning och ett antal komponenters tillstånd, enligt de rutiner som anges i sågverkets handbok.

 • - Bladguiderullarna ska rotera fritt, de ska inte ha några flata ytor. Avståndet mellan klingans bakre del och rullens bakre del ska inte vara större än 3 mm. Klingans bakre del ska inte heller röra vid rullens bakre del, detta kan ge sprickor längs klingans bakre kant. Med tiden kan rullarna bli slitna och tappa formen. Detta ger vågiga snitt och rullarna ska i så fall bytas ut.

   

 • - Bladhjulsremmarna ska vara utan skador och vara jämntjocka. För att säkerställa att de båda remmarna slits lika mycket rekommenderar vi att du regelbundet byter plats på remmarna, från drivsidan till tomgångssidan och tvärtom (en gång i veckan, eller mer ofta vid flera skift).

   

 • - Sågverkets riktning ska kontrolleras med jämna mellanrum.

   

 • - Bladdrivhjulets justering ska också kontrolleras med jämna mellanrum.

   

 • - Felaktig klingspänning, eller fel på klingans spännsystem, resulterar i ojämna sågningsresultat. Se till att klingans spänning motsvarar rekommendationerna i handboken.

 

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x