HR700 HORISONTELL KLYVSÅG

MODULÄR HORISONTELL KLYVSÅG AV INDUSTRIELL MODELL MED FLERA SÅGHUVUDEN

Hämta priser & info!

HR700 är perfekt för verksamheter som behöver en klyvsåg för krävande tillämpningar med flera såghuvuden och hög kapacitet. Den modulära konstruktionen gör den lätt att bygga ut från ett såghuvud till maximala sex såghuvuden, efter hand som kraven ändras. i sin maximala konfiguration med sex såghuvuden omvandlar HR700 stora block till sex brädor och en platta under en enda operation. 

En separat operatörsstation innehåller alla klyvsågens reglage. Som standard justeras såghuvudets höjd med en manuell skruv. Som tillval finns datamåttsättning med elektronisk upp-/nedfunktion, som ger bättre hastighet och precision vid justering av såghuvudena för att producera timmer av annan storlek. Centraliserad bladspänning för varje 2-huvudsbas gör bladbytesprocessen mer effektiv.

Ståltransportbandet med dubbla banor ger en stabil och slitstark yta som ger stocken stöd under hela dess bredd. Tunga, drivna rullar stabiliserar och matar blocken genom såghuvudena under sågningen. Detta gör det lättare att bearbeta korta block och material med interna spänningar. En pneumatisk givare höjer automatiskt rullarna för att anpassa dem till inkommande block. Rullens varvtal anpassas till transportbandets hastighet och ger på så sätt en mer precis sågning för tunna brädor.

Grundmodellen av HR700 har två såghuvuden som standard. Det enda som krävs för att bygga ut klyvsågen är att lägga till en modul med två såghuvuden samt installera ett längre transportband. Den modulära konstruktionen gör transporter lättare och mindre kostsamma. Samtidigt får olika verksamheter möjlighet att kunna öka sågningskapaciteten när efterfrågan ändras.

HR700 utrustning

Large Capacity

Kapacitet för stora block
Större motorer för kapacitet för stockar på 400x400 mm,

Modular Configuration

Modulär konfiguration
Starta med basmodulen med två huvuden och bygg ut med fler moduler senare.

Transportband av stål med dubbla banor
Ger stöd för hela stockens bredd.

Tunga, drivna rullar med dubb 
Konstruerade för att hålla fast blocken med ett fast grepp. 

Centralized Blade tension and lubrication

Central bladspänning och bladsmörjning 
Varje modul has centraliserad bladspänning och bladsmörjning.

Setworks

Tillval med automatik upp/ned
Öka operatörens produktivitet med tillval för datamåttsättning och elektronisk upp-/nedfunktion.

HR700 Videor

SPECIFIKATIONER

EFFEKT
 Standard  11 kW
 Tillval  15 kW
 18.5 kW
SÅGNINGSKAPACITET
 Minsta blockhöjd  10 mm
 Största blockhöjd  400 mm
 Minsta materiallängd  900 mm
 Största materiallängd  Obegränsad (under mer än 3.6m material längd, ytterligare bord behöver)
 Minsta sågningstjocklek  6 mm
 Största sågningstjocklek  200 mm
 Minsta sågningsbredd  75 mm
 Största sågningsbredd  400 mm
KLYVSÅGSFUNKTIONER & TILLVAL
 Standard  Drivna rullar med dubb
 Ståltransportband
 Centraliserad sågbladspänning (per 2-huvudsmodul)
 2 huvuden modulen
 Tillval  MultiSetwork med elektronisk upp/nedfunktion
 Upp till 6 huvuden modulen
 Ytterligare övre trissan för varje huvud
 Bandets hastighet  0-20 m/min
Blad
 Längd 4670 mm
 Bredd 32-38 mm
 Bladhjulsdiameter 600 mm
KLYVSÅGENS KRAV
 Normal effektförbrukning
 1 huvud
 2 huvud
 3 huvud
 4 huvud
 5 huvud
 6 huvud
400 V; 50 Hz; 3Ph
40 Amp (15 kW motor)
75 Amp (15 kW motor)
105 Amp
 (15 kW motor)
140 Amp
 (15 kW motor)
170 Amp 
(15 kW motor)
200 Amp
 (15 kW motor)
 Spånuppsamlingsportens storlek  

BERÄTTELSER OM FRAMGÅNGSRIKA

Lettiskt sågverk moderniserar med hjälp av teknik från Wood-Mizer

Lettiskt sågverk moderniserar med hjälp av teknik från Wood-Mizer

SIA Planka har lagt om verksamheten från helt manuell stockhantering till användning av en halvautomatisk sågverkslinje på mindre än ett årtionde.