HR500 HORISONTELL KLYVSÅG

MODULÄR HORISONTELL KLYVSÅG AV MELLANMODELL MED FLERA SÅGHUVUDEN

Hämta priser & info!

HR500 är perfekt för företag som behöver en klyvsåg med flera såghuvuden till överkomligt pris, som kan växa med verksamheten. HR500:s modulära konstruktion med ett till sex såghuvuden gör att du kan lägga till fler såghuvuden på ett senare stadium och producera upp till sex brädor och en skiva per operation. För korta block på mindre än 1,2 meters längd och för material med interna spänningar finns det ett tillval med dubbla stålrullar.

En separat operatörsstation innehåller alla klyvsågens reglage. Bladsmörjning och hydraulisk bladspänning är centralt placerade för att öka produktiviteten och göra dem lätta att komma åt. Som standard justeras såghuvudena med en manuell skruv. Som ett alternativ för ökad produktivitet kan datamåttsättning med elektronisk upp-/nedfunktion läggas till. Såghuvudena kan vinklas 0-8° för att tillverka produkter med lutande sidor. De här funktionerna gör att HR500 kan producera inte bara brädor för pallar – dess mest populära användning – utan också material för väggar, golv, staket m.m. För att mata tillbaka ej färdigbearbetade block genom klyvsågen finns det rullbord som kan användas som ett manuellt system för blockretur.

Grundmodellen av HR500 har två såghuvuden som standard. Det enda som krävs för att bygga ut klyvsågen är att lägga till en modul med två såghuvuden samt installera ett längre transportband. Den modulära konstruktionen gör transporter lättare och mindre kostsamma. Samtidigt får olika verksamheter möjlighet att kunna öka sågningskapaciteten.

HR500 utrustning

Modulär konfiguration 
Starta med basmodulen med två huvuden och bygg  vid behov ut med en eller två moduler längre fram i tiden.

Steel Conveyor Belt

Transportband av stål  
Mer slitstarkt än gummitransportband vid långvarig användning.

Tilt Head

Lutning av huvud 0-8°
Producera olika produkter med lutning med hjälp av lutande såghuvuden. 

Blade tension

Central bladspänning och bladsmörjning 
Varje modul has centraliserad bladspänning och bladsmörjning för båda huvudena.

MultiSetworks

Tillval med automatik upp/ned
Öka operatörens produktivitet med tillval för datamåttsättning och elektronisk upp-/nedfunktion.

Double Roller option

Tillval med dubbla rullar
Ytterligare rullar ger stabilitet för att kunna hantera kortare block med en längd på mindre än 1,2 m.

SPECIFIKATIONER

EFFEKT
 Standard 11 kW Elektrisk / per huvud
 Tillval 7.5 kW Elektrisk / per huvud
SÅGNINGSKAPACITET
 Minsta blockbredd 75 mm
 Största blockbredd 300 mm
 Minsta blockhöjd 10 mm
 Största blockhöjd 400 mm
 Största blockhöjd with optional rollers 300 mm
 Minsta materiallängd 900 mm
 Största materiallängd 3.6 m (ytterligare bord behöver)
 Minsta skärhöjd 6 mm
 Största skärhöjd 200 mm
 Största skärhöjd med elektronisk upp/ned 180 mm
KLYVSÅGSFUNKTIONER & TILLVAL
 Standard 11 kW elmotor per huvud
Ståltransportband (190 mm brett)
Tryckrullar
Operatörsstativ
Centraliserad sågbladssmörjning (per 2-huvudsmodul)
Centraliserad sågbladspänning (per 2-huvudsmodul)
Justerbar bladguidesarm
Justerbart styrräcke
Manuell skruv upp/ned
 Tillval Datamåttsättning med elektronisk upp/ned
Dubbla stålrullar
Överföringsrullbord
Rullbord utan drivning
 Bandhastighet 0 - 20 m per minute
 Lutning av huvud 0º - 8º
BLAD
 Längd 4010 mm
 Bredd 32-38 mm
 Bladhjulsdiameter 600 mm
KLYVSÅGENS KRAV
 Längd 3.50 m
 Spånuppsamlingsportens storlek  
 Normal effektförbrukning 1-huvuden 25 Amp
2-huvuden 45 Amp
MED 2:A MODULEN
 Längd 6.35 m
 Normal effektförbrukning 3-huvuden 70 Amp
4-huvuden 90 Amp
MED 3:E MODULEN
 Längd 8.60 m
 Normal effektförbrukning 5-huvuden 120Amp
6-huvuden 140 Amp

BERÄTTELSER OM FRAMGÅNGSRIKA

SÅGVERKSLINJEN TITAN FÖRBÄTTRAR PRODUKTIVITETEN AVSEVÄRT FÖR...

SÅGVERKSLINJEN TITAN FÖRBÄTTRAR PRODUKTIVITETEN AVSEVÄRT FÖR...

Produktionseffektivitet är en av de viktigaste faktorerna som avgör framgång i lastpallsindustrin och för Mr. Jan Zawada har produktionseffektiviteten ökat dramatiskt med en...