• Image 1
    Image 2
    Image 3
    Image 4
    Image 5
    Image 6

Wood-Mizer Nyheter

bearjadahke, njoktjen 10. b. 2017

Trä – materialet utan spill

När jag växte upp var mitt största intresse trä och dess egenskaper. När jag var 11 år började jag arbeta tillsammans med min far och farfar, genom att hjälpa till med olika småjobb runt sågverket. När jag var 13 fick jag mitt första riktiga jobb vid sågverket. När jag fick min första lön stannade jag tre gånger på vägen hem, bara för att titta på pengarna!

Jag vidareutbildade mig på skogsbruksskolan och lärde mig skogshuggaryrket. Jag började sedan såga timmer med motorsåg, detta gjorde jag i 14 år.

Vår verksamhet är omgiven av skog, sjöar och sågverk. Mycket av de träprodukter som produceras i Sverige kommer från denna del av landet. Vår gård har gamla anor. Den omnämns så långt tillbaka som i 1388 års skattelängd. Gärdena runt om är fulla av gamla bronsåldersgravar. Jag har även hittat gamla stenyxor och andra äldre föremål när jag varit ute och plöjt på ägorna.

Vi sågar allt vårt timmer själva - gran och fura. Vi säljer till andra sågverk, men vi sågar också själv. Stora furor av hög kvalitet sågar vi alltid upp själva, för eget bruk. Under tre månader under året sågar vi på heltid. Detta ger oss tillräckligt med material för att torka och producera golv under resten av året.

Sågverket förser oss också med ek, al och ask. Folk i närheten vet att vi hanterar de här träslagen och vi är de enda i närområdet som sågar lövträ.

Vår viktigaste produkt är golv i ek, ask och fura. Den största delen är ask och ek. Vi är mycket stolta över våra golv och hur slitstarka de är. Vi tillverkar dem med en tjocklek på mellan 22 och 24 mm, vi kan dock anpassa oss om kunden har speciella önskemål.

Vi har en bordsfräs, en planhyvel och en flerspindlig hyvel. Vi har inte så många maskiner – verksamheten är rätt så minimalistisk – men de vi har passar väldigt bra i vår verksamhet. Vi har för tillfället ett LT20-sågverk, vi funderar lite på att uppgradera till LT70 inom en nära framtid. Vi planerar också att köpa en större flerspindlig hyvel. Vi har ett bra flöde i golvproduktionen och med de pengar vi tjänat kan vi nu investera i en uppgradering av våra maskiner.

Jag har arbetat med timmersågning hela mitt liv, men stannar fortfarande upp flera gånger om dan för att verkligen studera trästycket och glädja mig över dess fantastiska årsringar. Jag tröttnar aldrig på det. För oss är det fantastiskt att följa trädet från att det huggs ute i skogen till dess att slutfinishen läggs på ett färdigt trägolv i ett hus. Vi ser det som ett privilegium att få medverka i hela kedjan.

Trä är en fantastisk produkt där det inte blir några restprodukter. Du kan ta betalt för allt du producerar. Grenar och delar av timret som inte passar för golvtillverkning använder vi för att tillverka skärbrädor och bänkar. Mindre bitar kan bearbetas i svarven.  Allting tas till vara, även sågspånen! Vi förpackar allt sågspån och säljer till lokala rökerier. Bönder i närheten köper också sågspån till djurhållningen. Övrigt spill kan användas till uppvärmning. Vi har ett eget uppvärmningssystem för både verkstaden och huset. Så trä är verkligen en fantastisk produkt, där absolut ingenting går till spillo.

Att köpa en Wood-Mizer-såg
Vid en av de första Elmia Wood-mässorna såg jag för första gången en Wood-Mizer-såg. Sedan dess har det varit som i en dröm att jag faktiskt äger en. Det är en annan teknik än den vi är vana vid - det är fantastiskt att en så liten såg kan hantera så stora stockar - jag var verkligen överraskad. Fast jag fick ändå vänta 30 dagar innan jag kunde köpa en!

Fördelarna med Wood-Mizers klingor
Klingornas låga pris och att de är lätta att slipa - detta är av stort värde för oss, då vi använder timmer från många olika ställen. Vi får en del konstiga stockar och dessa innehåller alltid en del ”annat”. Vi är därför mycket nöjda med att vi själva kan byta ut hela systemet - vi kan helt enkelt slipa om. Vi behöver inte skicka några klingor någonstans, det är hur lätt som helst att slipa om dem och sedan börja såga igen.

Sociala media och marknadsföring
Vår huvudsakliga marknadsföring sker via sociala media – Facebook och Instagram. Vi uppdaterar våra sidor väldigt ofta. Om jag bygger en sängram och lägger upp bilden på Facebook så har 1 500 människor sett den efter tre timmar. Var annars kan jag få den sortens reklam gratis? Vi använder oss inte av vanlig annonsering i tidningar och sånt. Vår marknadsföringsplattform är sociala media.

Hobbies och intressen
Jag är alltid utomhus. Du kan inte sitta på ett kontor och arbeta när du är van vid den frihet som utomhusarbete ger. Jag är utomhus 350 dagar om året, så nej, kontorsarbete är inte för mig!

I Sverige finns det en stark koppling mellan jakt och skogsbruk – jakt är ett sätt att få återbäring från skogen, timmer ett annat.

Skogsbruket, timmersågningen och jakten ägnar jag mig åt yrkesmässigt, men när jag verkligen behöver koppla av och ladda om batterierna är min hobby flugfiske. Vi har gott om öring och lax i Sverige.

Råd till den som vill börja arbeta med trä
Var inte rädd för att försöka – det finns inget bättre material att arbeta med. Träprodukter behövs alltid. För mer speciella material som lövträ säljer träet liksom sig själv. Så var inte rädd, det är bara att gå ”all in”! Jag tror det är det bästa sättet att börja.

Om du har råd med en Wood-Mizer, just do it!  

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Välkommen

Välkommen till Wood-Mizers svenska nyhetsrum.

Här kan du se hur ägare av Wood-Mizer-sågverk över hela välden bidrar till att den lokala ekonomin växer, genom hållbar och lönsam timmerbearbetning.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Wood-Mizer eller om någon av artiklarna.

Jacob Mooney
PR Coordinator

Jacob Mooney
Kontakta mig

NYHETSRUMKontakt online