• Image 1
  Image 2
  Image 3
  Image 4
  Image 5
  Image 6

Wood-Mizer Nyheter

Rätt användning ger klingor som sågar bättre

gaskevåhkoe, goeven 23. b. 2015

Rätt användning ger klingor som sågar bättre

Sågning med klingor från Wood-Mizer ger rakt, likformigt virke.  Det finns dock ett antal faktorer som kan ge ett dåligt resultat. Regelbundet underhåll, goda kunskaper om rätt användningssätt och god uppmärksamhet vid själva sågningen hjälper till att undvika brott på klingan och snitt av låg kvalitet.

Smutsiga stockar
Sågning av smutsiga stockar ger snabbt en slö klinga som ger ett dåligt resultat. Rengör alltid stocken med en stålborste och använd sågverkets barkfräs (tillval).

Sågningshastighet
Inled alltid skäret mjukt och försiktigt, öka sedan hastigheten till önskad nivå. Hastigheten vid sågning ska vara så hög som möjligt, utan att ge avkall på kravet på raka snitt.  Det är viktigt att ha en känsla för hur virkets densitet påverkar sågningshastigheten. Mjuka träslag varierar mer och kräver noggrann övervakning av hastigheten. Densitet hos hårda träslag varierar mindre och tillåter jämnare hastighet.

Håll klingan ren
Var uppmärksam på ansamlingar av kåda på klingan under sågning. Använd rätt smörjmedel, lägg till en liten mängd flytande tvål för att hjälpa vattnet att hålla klingan ren. Se alltid till att klingan inte är spänd efter att sågningen avslutats.

Justering och delar att kontrollera
Kontrollera regelbundet sågverkets riktning och ett antal komponenters tillstånd, enligt de rutiner som anges i sågverkets handbok.

 • - Bladguiderullarna ska rotera fritt, de ska inte ha några flata ytor. Avståndet mellan klingans bakre del och rullens bakre del ska inte vara större än 3 mm. Klingans bakre del ska inte heller röra vid rullens bakre del, detta kan ge sprickor längs klingans bakre kant. Med tiden kan rullarna bli slitna och tappa formen. Detta ger vågiga snitt och rullarna ska i så fall bytas ut.

   

 • - Bladhjulsremmarna ska vara utan skador och vara jämntjocka. För att säkerställa att de båda remmarna slits lika mycket rekommenderar vi att du regelbundet byter plats på remmarna, från drivsidan till tomgångssidan och tvärtom (en gång i veckan, eller mer ofta vid flera skift).

   

 • - Sågverkets riktning ska kontrolleras med jämna mellanrum.

   

 • - Bladdrivhjulets justering ska också kontrolleras med jämna mellanrum.

   

 • - Felaktig klingspänning, eller fel på klingans spännsystem, resulterar i ojämna sågningsresultat. Se till att klingans spänning motsvarar rekommendationerna i handboken.

 

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Välkommen

Välkommen till Wood-Mizers svenska nyhetsrum.

Här kan du se hur ägare av Wood-Mizer-sågverk över hela välden bidrar till att den lokala ekonomin växer, genom hållbar och lönsam timmerbearbetning.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Wood-Mizer eller om någon av artiklarna.

Jacob Mooney
PR Coordinator

Jacob Mooney
Kontakta mig

NYHETSRUMKontakt online